Overdracht familiebedrijf

In Archief by robert

Net zoals in Vlaanderen, zullen in het kader van deze hervorming de Brusselse schenkings- en successierechten grondig herzien worden. In de eerste plaats wordt er gestreefd naar een verdere modernisering en vereenvoudiging. Daarnaast beoogt men de schenkings- en successierechten ook te verlagen, wat allerhande constructies opgezet om successie- en schenkingsrechten te ontduiken, in de toekomst zou moeten vermijden.

Meer specifiek wenst Brussel de bestaande gunstmaatregel met betrekking tot schenkingen of successorale overdracht van familiebedrijven te moderniseren en te vereenvoudigen. Deze bedrijven staan door hun jobcreatie immers borg voor de welvaart van het Gewest. Met deze hervorming beoogt Brussel een aantrekkelijk fiscaal regime met duidelijke en makkelijk toepasbare regels, waarbij naar een parallel wordt gestreefd tussen schenkings- en successierechten.

hits=38= / id=3673=