Overdracht van pensioenkapitaal van Nederland naar België belast in België

In Archief by robert

In het verleden gebeurde het veelvuldig: een Nederlander die emigreerde naar België had in een eigen vennootschap (eigen beheer) pensioen opgebouwd. Vervolgens werd na de emigratie het pensioenkapitaal overgedragen van de eigen Nederlandse B.V. naar een Belgische verzekeringsmaatschappij. Het geachte fiscale voordeel hieraan was dat na de overdracht de Nederlandse fiscus niet meer kon heffen over het pensioenkapitaal en België evenmin, omdat het pensioen niet in België was opgebouwd.
Op 24 december 2007 heeft het Hof van Beroep te Antwerpen al geconcludeerd dat de overdracht van het pensioenkapitaal een voor Belgische begrippen belastbare handeling was. Dit ondanks dat de polissen pas enkele jaren later tot uitkering overgingen. Het Hof van Cassatie heeft deze uitspraak nu bevestigd.
hits=0= / id=1790=