Nederland wel heffingsrecht over laag belast pensioen

In Archief by robert

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28 oktober 2019

In een andere zaak bij dezelfde Rechtbank loopt het anders af. Hier wordt er in België een pensioen in eigen beheer ontvangen vanuit Nederland. De belastingplichtige geeft dit pensioeninkomen in Nederland aan en vraagt en krijgt een vrijstelling. De Nederlandse belastingdienst komt er vervolgens achter dat dit pensioen in België wordt aangegeven als forfaitair belast inkomen: er wordt alleen 15% geheven over een forfaitair voordeel van 3% van het pensioenkapitaal (dit tarief is overigens inmiddels opgelopen tot 30%). Omdat het pensioen in België laag wordt belast, en omdat volgens de inspecteur aan de beide andere voorwaarden ook wordt voldaan (in Nederland gefaciliteerde opbouw en de uitkering bedraagt meer dan € 25.000), gaat Nederland over tot heffing over het pensioen.
De belastingplichtige neemt het standpunt in dat Nederland niet meer kan heffen. Het pensioen in eigen beheer is namelijk in 2004 niet aangepast aan nieuwe (pensioen)wetgeving en daarmee “onzuiver” geworden. Dat betekent dat het pensioen in eigen beheer niet meer aan alle wettelijke eisen voldeed, met als gevolg dat het hele pensioenkapitaal in 2004 belast had moeten worden. De belastingplichtige stelt dat er na dat moment geen belastingheffing in box 1 meer mogelijk is. Omdat Nederland in 2004 geen actie heeft ondernomen heeft het zijn heffingsmogelijkheden verspeelt.
De Rechtbank is het met de belastingplichtige eens dat het pensioen inderdaad onzuiver is geworden in 2004 en dat de inspecteur toen had moeten heffen. Maar de Rechtbank geeft vervolgens ook aan dat de Nederlandse wet de mogelijkheid geeft om nog steeds te heffen over uitkeringen die eerder voor de belastingheffing nog niet als loon belast zijn geweest. Dat betekent dat ondanks het feit dat het gehele kapitaal ten onrechte niet is belast in 2004, dit er verder niet aan af doet dat er nog steeds over de uitkeringen kan worden geheven. De belastingplichtige moet alsnog in Nederland belasting betalen over zijn pensioenuitkering.