Nieuw wetsontwerp tot hervorming van het huwelijksvermogensrecht

In Archief by robert

Minister van Justitie Annemie Turtelboom kondigde in het begin van dit jaar reeds enkele ingrijpende hervormingen in het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht aan. In een eerste fase wijzigden een aantal regels over de onwaardigheid om te erven en de erfrechtelijke plaatsvervulling. In een tweede fase is nu ook een wetsontwerp ingediend door de Regering in het Parlement dat een aantal bepalingen wijzigt inzake huwelijksvermogensrecht. Noteer dat de tekst nog door het parlementair proces geloodst dient te worden, dus tekstwijzigingen zijn uiteraard nog mogelijk.
Het wetsontwerp herziet de samenstelling van het gemeenschappelijk vermogen in het wettelijk stelsel, waaronder ook de regels inzake individuele en collectieve levensverzekeringen. Er zal ook actueler worden omschreven wat “aanwinsten” precies zijn.
Het wetsontwerp wijzigt onder andere een aantal regels over de onderhoudsuitkering na echtscheiding en voert een pensioencompensatie in, in het bijzonder om er zich van te verzekeren dat de loopbaanopbouw van beide echtgenoten zeker in aanmerking zal worden genomen om hun beider economische situatie na de echtscheiding te beoordelen.
Daarnaast past het ook bepaalde regels aan betreffende de verdeling van het gemeenschappelijk vermogen in het wettelijk stelsel bij echtgenoten die scheiden. Zo zijn er een aantal regels ingevoerd die het makkelijker maken voor één van de echtgenoten om een goed over te nemen teneinde een openbare verkoop te vermijden.
Ook volgen een aantal wijzigingen in het stelsel van scheiding van goederen. Tot slot schaft het wetsontwerp het verouderde en tevens overbodig geworden verbod van verkoop tussen echtgenoten af.
Ook een derde luik van de hervorming, dat over het erfrecht zal gaan, is in de maak. We evolueren dus naar een toepassing van het familiaal vermogensrecht in het belang van de burger, zonder al te strikt te zijn. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

hits=584= / id=3300=