Frankrijk vermindert meerwaardebelasting op tweede verblijven

In Archief by robert

Op grond van het dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk is het land van de ligging van het goed ook bevoegd om meerwaardebelasting te heffen bij verkoop. Frankrijk belast deze netto-meerwaarde tegen 34,5% (19% fiscale heffing en 15,5% sociale bijdragen).
De belastbare grondslag voor de fiscale heffing is echter degressief naargelang u het vastgoed langer in bezit houdt. De regels werden recent vaak gewijzigd. Binnenkort worden de regels opnieuw aangepast omdat de Franse regering de vastgoedmarkt voor tweede verblijven opnieuw wil aanzwengelen.
De regeling zoals hierna besproken zal gelden vanaf 1 september 2013. Gedurende de eerste vijf jaar na de aankoop betaalt u belasting over het volledige bedrag van de meerwaarde. Van het zesde tot het eenentwintigste jaar wordt de belastbare grondslag jaarlijks verminderd met 6% per jaar. In het tweeëntwintigste jaar bedraagt deze korting 4%. Na tweeëntwintig jaar is de meerwaarde dus volledig vrijgesteld van de fiscale heffing (van 19%). Wat betreft de sociale bijdragen (van 15,5%) geldt evenwel een andere degressieve berekeningswijze van de belastbare grondslag, de meerwaarde is pas vrijgesteld van sociale bijdragen na een houdperiode van 30 jaar.
Met ingang vanaf 1 september 2013 tot 31 augustus 2014 geldt evenwel een bijzondere aanvullende vermindering van 25% op de belastbare grondslag van de meerwaarde (zowel voor de fiscale heffing als de sociale bijdragen). Daarnaast geldt er vanaf 1 januari 2013 voor meerwaarden op onroerend goederen die meer dan 50.000 EUR bedragen een bijkomende progressieve belasting gaande van 2% tot 6 % (surtaxe). Deze belasting (surtaxe) blijft van toepassing en wordt berekend na toepassing van de eerder vermelde verminderingen.

hits=957= / id=3301=