Opteren binnenlandse belastingplicht werkt door naar belastingverdrag, Rechtbank Breda 10 juni 2011

In Archief by robert

Wederom een uitspraak over de regeling van de fictieve binnenlandse belastingplicht. De uitspraak komt er op neer dat u met een keuze voor een fiscale behandeling als binnenlands belastingplichtige, geen afstand doet van het recht om in voorkomend geval een belastingverdrag te kunnen toepassen. Dit heeft Rechtbank Breda onlangs beslist. De zaak was als volgt.
Een man woonde sinds 2001 met zijn echtgenote in Duitsland. Daar beschikten zij over een eigen woning. Hij genoot inkomsten vanuit Nederland, ook in 2007. De man was daardoor in Nederland in beginsel buitenlands belastingplichtig. In zijn belastingaangiften over 2001 en daarna had hij steeds gekozen voor een fiscale behandeling als binnenlands belastingplichtige. Dit leidde ertoe dat zijn gehele wereldinkomen in Nederland belastbaar was.
Voor de onderhavige procedure hield dit in dat Nederland het wereldinkomen van de man in de belastingheffing mocht betrekken. Daarbij was Nederland gehouden om (op in het belastingverdrag voorgeschreven wijze) een voorkoming van dubbele belasting te verlenen voor de inkomensbestanddelen (negatieve inkomsten uit eigen woning en pensioen uit dienstbetrekking) waarover Duitsland in beginsel exclusief heffingsbevoegd was. Op deze wijze kreeg de man een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting alsof hij inwoner van Nederland was, zodat ook voor de verdragstoepassing recht werd gedaan aan zijn keuze om te worden behandeld als een binnenlands belastingplichtige.
hits=1= / id=1814=