Europese Identiteitskaart voor gepensioneerden

In Archief by robert

EP- Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Europese Commissie gesteld door Ria Oomen-Ruijten (CDA-PPE) d.d 21 oktober (E-009889/2011)

In een groot aantal lidstaten hebben gepensioneerden recht op kortingen/reducties op de toegangsprijzen in musea, schouwburgen enz. Ook kent een aantal staten kortingen/reducties voor gepensioneerden voor het openbaar vervoer (treinen/bussen).
Gepensioneerden van lidstaten, die in een andere lidstaat (tijdelijk) verblijven, worden deze kortingen/reducties vaak geweigerd, omdat zij geen pensioen uit die lidstaat ontvangen en/of geen administratief bewijs kunnen overleggen, waaruit blijkt dat zij een gelijkgesteld wettelijke pensioen uit een andere lidstaat ontvangen. Het weigeren van kortingen/reducties op de toegangsprijzen in musea, schouwburgen en voor openbaar vervoer is in strijd met het Gemeenschapsrecht (artikel 18 resp. 21 VwEU). Graag verwijs ik hierbij naar vraag E-007608/2011 over het recht op gratis busvervoer voor ouderen op De Lijn in Vlaanderen.
Kan de Commissie onderzoeken of door middel van het afgeven van een uniforme European Pension Identity Card afgegeven door de lidstaten, dit probleem van ongelijke behandeling voorkomen kan worden?
hits=2= / id=2008=