Ministerraad akkoord met herziening fiscaal bestuursrecht

In Archief by robert

De ministerraad heeft besloten tot wijzigingen in het fiscale bestuursrecht voor de inkomstenbelasting en voor de schenk- en erfbelasting. Deze wijzigingen zullen waarschijnlijk grote veranderingen betekenen in de rechtspositie van de belastingplichtige tegen de overheid. Het gaat hierbij met name om het alsnog innen van belastingen nadat de definitieve belastingaanslag is opgelegd.
In beginsel is het namelijk zo dat als een aanslag is opgelegd, de belastingschuld definitief vaststaat. Als blijkt dat er te weinig belasting is geheven dan kan er toch nog extra worden geheven als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Eén van deze voorwaarden houdt in dat voor inkomsten uit Nederland maximaal vijf jaren verlopen mogen zijn en bij inkomsten uit het buitenland maximaal twaalf jaar. Deze regeling zou geheel anders gaan worden.
Het lijk erop dat de navorderingstermijn voor binnen- en buitenlands inkomen verlengd gaat worden tot twaalf jaar. Dit is een wel heel lange termijn. Deze lange termijn zou dan gelden voor iedereen die te kwader trouw is. Daarvoor in ruil komen er mogelijkheden voor iedereen om het wijzigen van de aangifte na het indienen ervan gemakkelijker te maken.
Het wetsvoorstel verwachten wij in de loop van dit jaar. 

hits=119= / id=3115=