Crisisheffing hoge inkomens ook voor 2014

In Archief by robert

Eén van de maatregelen die is genomen om de Nederlandse begroting sluitend te krijgen was een éénmalige crisisheffing over hoge inkomens. Deze heffing zou alleen gelden voor het jaar 2013. In het kort is deze regeling als volgt.
Indien het inkomen van een werknemer in 2012 hoger is dan € 150.000, dan wordt er bij de werkgever in het jaar 2013 éénmalig boven op de normale loonheffing een aanvullende (pseudo)eindheffing ingehouden van 16%. Dit lijkt een soort belastingheffing met terugwerkende kracht, omdat feitelijk extra belasting wordt geheven met als referentie het inkomen over een eerder jaar, namelijk 2012. Tegen deze crisisheffing wordt dan momenteel ook al geprotesteerd. Uiteindelijk zal de rechter hierover moeten gaan beslissen. De uitkomst lijkt ons niet op voorhand aan te geven, omdat zowel voor als tegen deze crisisheffing goede argumenten bestaan.
Zoals hierboven is aangegeven, was de crisisheffing een éénmalige heffing. Dat “was” het geval, want er is nu aangekondigd dat de crisisheffing verlengd zal gaan worden met een jaar en ook van toepassing zal zijn in 2014.

hits=123= / id=3114=