Dubbele heffing bij ontkenners van een buitenlandse bankrekening

In Archief by robert

Er lopen in Nederland nog steeds rechtszaken over buiten Nederland aangehouden bankrekeningen, die niet in de belastingaangiftes waren opgenomen. Een aantal van deze rechtszaken hebben betrekking op personen die ontkennen rekeninghouder te zijn. Deze zaken komen voor de rechter omdat de belastingdienst veel informatie heeft ontvangen. En met deze informatie meent de belastingdienst zeker genoeg te weten wie de rekeninghouder is. De rechter moet uiteindelijk beslissen of er genoeg bewijs is. Of deze belastingplichtigen terecht of niet ontkennen rekeninghouder te zijn, zullen we waarschijnlijk nooit zeker weten. Maar in sommige gevallen kunnen de gevolgen behoorlijk zwaar zijn en tot dubbele belastingheffing leiden.
In deze zaak waren er door de belastingdienst een eerste en een tweede rekeninghouder tot dezelfde buitenlandse bankrekening vastgesteld. Beide personen, A en B hebben ontkend rechthebbende tot die bankrekening te zijn. De belastingdienst heeft vervolgens op grond van het banksaldo en overige informatie belastingaanslagen bij beide personen opgelegd. Daarbij heeft de belastingdienst de aanslag niet over beide personen voor de helft verdeeld, maar bij beide het volledige bedrag aangerekend. Beide hebben dus een hoge aanslag ontvangen.
Ook voor de rechter blijven ze ontkennen. Daarbij doen ze nog het verzoek dat als de rechter toch tot het oordeel zou komen dat zij wel rekeninghouder zijn, dat al het inkomen dan toegerekend gaat worden aan A. Maar hier gaat de rechter niet in mee. Omdat zowel A als B blijven ontkennen, mag ter behoud van rechten aan zowel A als aan B een aanslag voor het gehele bedrag worden opgelegd.
Het resultaat is hier uiteindelijk dat de belastingdienst twee aanslagen kan gaan innen en daarmee uiteindelijk meer belasting heft, dan er was geheven als ze niet hadden ontkend. De afdeling belastingrechtspraak van de Hoge Raad geeft daarom nog aan A en B mee dat als zij vinden dat er teveel belasting wordt ingevorderd door de belastingdienst, dat A en B zich hier dan tegen zouden kunnen verzetten bij de burgerlijke (civiele) rechter. Zo kunnen ze nog gaan proberen te voorkomen dat er daadwerkelijk teveel belasting ingevorderd wordt.
Hoge Raad, 22 februari 2013

hits=120= / id=3113=