Besluit versoepeling bijzondere compensatieregeling Belgische grensarbeiders is verlengd

In Archief by robert

Het vernieuwde belastingverdrag tussen Nederland en België uit 2003 betekende voor grensarbeiders een grote verandering. De oude grensarbeidersregeling kwam te vervallen. Dit had voor veel grensarbeiders onder meer tot gevolg dat zij voortaan belasting moesten gaan betalen over hun arbeidsinkomen in hun werkland en niet langer in hun woonland.
Voor een aantal werknemers zou dit financieel ongunstig uit kunnen pakken. Daarom zijn er twee regelingen in het belastingverdrag opgenomen voor inwoners van Nederland die werken in België: de algemene en de bijzondere compensatieregeling. Deze regelingen maken een (ingewikkelde) schaduwberekening en compenseren de werknemer voor het verschil in besteedbaar inkomen.
Op de algemene compensatieregeling kan altijd een beroep worden gedaan. De bijzondere compensatieregeling is alleen van toepassing bij werknemers die al in België werkten op het moment van inwerking treden van het nieuwe belastingverdrag in 2003. Voor deze werknemers zou de bijzondere compensatieregeling komen te vervallen bijvoorbeeld op het moment dat zij niet meer in België zouden werken. Als de bijzondere compensatieregeling is vervallen, kan er nooit meer opnieuw een beroep op worden gedaan. Ook een ontslag zou kunnen betekenen dat de bijzondere compensatieregeling vervalt. Dit is slechts anders indien binnen zes maanden een nieuwe baan in België is gevonden.
Vanwege de crisis was deze fatale termijn van zes maanden verlengd tot twaalf maanden. Vanwege het voortduren van de crisis is deze versoepeling verlengd in ieder geval tot het einde van 2013. Voor 2014 geldt een overgangsregeling, waarbij in 2014 zal worden bezien of er nog een verdere verlening komt. 

hits=301= / id=3116=