De reserve van de langstlevende echtgenoot-algemene legataris

In Archief by robert

(Cass. 22 maart 2010)
Wanneer de langstlevende giften in volle eigendom heeft ontvangen, behoudt hij/zij in principe het vruchtgebruik op de andere goederen van de nalatenschap, tenzij de erflater anders heeft bepaald. Doch deze bevoegdheid van de erflater om het recht van vruchtgebruik te ontnemen aan de langstlevende, belet geenszins dat de langstlevende steeds zijn/haar reserve in vruchtgebruik kan opeisen.
hits=1= / id=1887=