4. Voorbeeld eigen woning (Hypotheekrenteaftrek in Nederland voor niet-ingezetenen)

In Archief by robert

Eigendom woning

• Als je in Nederland woont is de eigendom van de woning niet relevant.
• Als je in het buitenland woont is het aandeel in de eigendom van de woning beslissend voor het deel van de hypotheekrenteaftrek.

Casus 1
Echtpaar woont in België. Man werkt in Nederland, vrouw in België
Man heeft 100% eigendom van de woning
man 100%/0% vrouw
Man heeft recht op 100%
hypotheekrenteaftrek

Casus2
Echtpaar woont in België. Man werkt in Nederland, vrouw in België. Man en vrouw hebben ieder 50% van de eigendom
man 50%/50% vrouw
Man heeft recht op 50%
hypotheekrenteaftrek

Oplossingen

1. Schenken:

• In België kun je binnen het huwelijk schenken. Deze schenkingen zijn herroepelijk.
• Woning wordt volledig geschonken aan de in Nederland werkende partner.
• Nadelen: Rekening houden met 10-jaars termijn
Registratierechten in België verschuldigd (progressief tarief, oplopend van 3 tot 30%)

2. Opheffen onverdeeldheid mede-eigendom:

• Als de woning van beide partners gezamenlijk is, dan kan de woning aan één van de partners worden toegescheiden.
• De ene partner krijgt een vordering op overbedeling op de andere partner die de woning krijgt toegescheiden.
• De andere partner heeft een schuld aan de ene partner uit overbedeling.
• Laag registratierecht van toepassing (2,5%).

Casus 3
Echtpaar woont in België
Man werkt in Nederland & vrouw werkt niet
man 50%/50% vrouw

hits=98= / id=3742=