Massaal bezwaar tegen discriminatie in de Nederlandse Successiewet

In Archief by robert

In een uitspraak van 13 juli 2012 heeft de Rechtbank Breda beslist dat de Nederlandse Successiewet discriminerend is. Voor ondernemingsvermogen geldt er namelijk een verhoogde vrijstelling, die voor het jaar waarop de uitspraak zag betekende dat 75% van het ondernemingsvermogen was vrijgesteld. Inmiddels is die vrijstelling voor ondernemingsvermogen zelfs nog ruimer geworden, namelijk 100% voor de eerste € 1.006.000 en 83% voor het meerdere.

Tegen deze uitspraak van de Rechtbank Breda loopt nu cassatie bij de Hoge Raad. De Hoge Raad zal hierover dus uiteindelijk definitief beslissen. Ter behoud van rechten worden nu uiteraard vele bezwaarschriften ingediend. Dit heeft de Staatssecretaris ertoe gebracht deze zaak aan te merken als een wettelijk massaal bezwaar. Dit besluit heeft een aantal gevolgen en de belangrijkste zijn:
1. Alle bezwaarschriften worden aangehouden tot er definitief uitspraak is gedaan door de rechter;
2. Het is niet langer verplicht om zelf bezwaar aan te tekenen. Alle aanslagen die nog niet definitief zijn, lopen automatisch mee. Echter, het kan verstandig zijn om toch zelfstandig bezwaar aan te tekenen. Als de rechter (na een eventuele verwijzing) uiteindelijk namelijk op andere gronden de belastingdienst ongelijk geeft, dan moet je individueel bezwaar hebben gemaakt. Massaal bezwaar geldt alleen voor deze specifieke (rechts)vraag.
hits=2= / id=1485=