Centraal register van huwelijksovereenkomsten.

In Archief by robert

België kent niet het bekendmakingssysteem van het Nederlandse huwelijksgoederenregister. Het bestaan van huwelijkscontracten en akten houdende wijziging van huwelijkscontracten werd tot voor kort enkel vermeld op de kant van de huwelijksakte en sommige wijzigingen in het Belgisch Staatsblad. Sinds 1 september 2011 moet het bestaan van alle huwelijkscontracten en wijzigingen ervan verleden voor een Belgische notaris ook worden ingeschreven in een Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten (CRH). Moeten worden vermeld de volledige identiteit van de echtgenoten, de datum van de akte en de aard van het huwelijksvermogensstelsel, alsmede de identiteit van de notaris die de akte heeft verleden. Het register kan door de notarissen en de gerechtsdeurwaarders worden geraadpleegd.
hits=0= / id=1842=