Spaanse successie- en schenkingsrechten discriminatoir ten aanzien van niet-rijksinwoners?

In Archief by robert

In Spanje betalen niet-rijksinwoners hogere schenkings- en successierechten dan rijksinwoners, omdat zij minder vrijstellingen kunnen genieten. De Europese Commissie heeft beslist, na herhaalde aanmaningen, deze discriminatie aan te klagen bij het Europese Hof van Justitie als zijnde een schending van het vrij verkeer van personen en kapitaal (IP/11/1278).
hits=0= / id=1844=