Recht op heffingsvrij vermogen en ouderentoeslag?, Hof ’s-Hertogenbosch

In Archief by robert

Inwoners van België met inkomen en/of vermogen in Nederland kunnen door te kiezen voor de fictieve binnenlandse belastingplicht aanspraak maken op extra fiscale faciliteiten in Nederland. De vraag is of ook zonder voor deze regeling te kiezen, recht bestaat op (in dit geval) het heffingsvrij vermogen in box 3 en de ouderentoeslag.
Deze vraag is voorgelegd aan Hof ’s-Hertogenbosch door een in België woonachtige Nederlandse, die in 2004 in haar IB-aangifte overige onroerende zaken in box 3 had vermeld. Ze vindt dat ze recht heeft op het volledige heffingsvrije vermogen in box 3 ad 38.504 euro, zonder dat ze informatie over haar totale vermogen hoeft te overleggen, en op de ouderentoeslag ad 25.436 euro. Volgens het Hof claimt de vrouw ten onrechte het heffingsvrije vermogen, indien zij geen informatie geeft over haar volledige wereldinkomen. Op deze wijze kan zij evenmin aanspraak maken op een gedeelte (pro rata) van dit heffingsvrije vermogen. Evenmin heeft ze volgens het Hof recht op de ouderentoeslag, omdat dit geen persoonlijke aftrek in de zin van het belastingverdrag tussen Nederland en België is.
hits=0= / id=1750=