Geen rechtsmiddelen tegen uitreiking formulier “Opgaaf wereldinkomen 2006”, Hof ’s-Hertogenbosch

In Archief by robert

Vele inwoners van België hebben er problemen mee om het formulier “Opgaaf wereldinkomen” in te vullen en in te dienen. Zo ook een inwoonster van Zweden, die in 2006 een AOW- en pensioenuitkering ontving uit Nederland. Ze krijgt het formulier toegestuurd, maar vindt dit onterecht en wil hier dan ook bezwaar tegen maken. In navolging van eerder rechtbank Breda komt Hof ’s-Hertogenbosch echter tot de conclusie dat het uitreiken van het formulier “Opgaaf wereldinkomen” geen voor bezwaar vatbare beschikking is. Ofwel, tegen het uitreiken van dit formulier kan geen bezwaar (en beroep) worden ingediend.
hits=0= / id=1771=