Conclusie Advocaat-generaal: conserverende aanslag pensioen toegestaan

In Archief by robert

Iedereen die in Nederland fiscaal gefaciliteerd pensioen heeft opgebouwd en uit Nederland emigreert, krijgt een conserverende aanslag. Dit is geen gewone aanslag die direct betaald hoeft te worden. In plaats daarvan krijgt de emigrant gedurende tien jaar uitstel van betaling voor deze aanslag, met het uitzicht op definitief afstel na deze periode van tien jaar.
De vraag die voorligt is of deze regeling van de conserverende aanslag in strijd is met het belastingverdrag met België. Op basis van eerdere gerechtelijke uitspraken (welke ook geleid hebben tot reparatiewetgeving) was de gedachte dat Nederland conserverende aanslagen zou mogen opleggen onder belastingverdragen die zijn afgesloten na de introductie van de conserverende aanslag voor pensioenaanspraken in 2001. Het huidige belastingverdrag met België is weliswaar ingegaan per 1 januari 2003, maar werd al gesloten in 2001, ofwel voor de invoering van de conserverende aanslag voor pensioen.
Desondanks is de conserverende aanslag volgens de Advocaat-generaal toch niet in strijd met het huidige belastingverdrag. België was volgens de Advocaat-generaal immers bij de totstandkoming van het verdrag voldoende op de hoogte, zodat de conserverende aanslag niet in strijd is met de goede verdragstrouw. Daarom mag Nederland, volgens de Advocaat-generaal, een conserverende aanslag opleggen aan een in 2003 geëmigreerde Nederlanden ter zaken van zijn opgebouwde pensioenrechten bij vertrek uit Nederland naar België. Het oordeel van de Advocaat-generaal is een advies aan de Hoge Raad. Meestal wordt dat advies opgevolgd, maar dit weten we pas zeker als de Hoge Raad arrest heeft gewezen.
hits=0= / id=1775=