Inwoner van België niet in Nederland belast voor oud regime lijfrente-uitkering, Hof ’s-Hertogenbosch 14 januari 2011

In Archief by robert

In de vorige nieuwsbrief ben ik ingegaan op de uitspraak van de Hoge Raad van 21 januari 2011 dat de afkoop van een pre-Brede Herwaarderingslijfrente niet belast was in Nederland. Naar nu is gebleken heeft Hof ’s-Hertogenbosch een week eerder op 14 januari 2011 een uitspraak gedaan waarbij dezelfde problematiek van aan de orde kwam.
Ook hier ging het om een Nederlander, die op enig moment naar België is geëmigreerd en een lijfrenteverzekering heeft waarop het regime van voor de Brede Herwaardering van toepassing is, een zogeheten oud regime lijfrentepolis. In tegenstelling tot het arrest van de Hoge Raad ging het echter niet om afkoop, maar om reguliere lijfrentetermijnen (uitkeringen). In navolging van Rechtbank Breda en de conclusie van Advocaat-generaal Niessen oordeelt Hof ’s-Hertogenbosch dat de uitkeringen niet in Nederland belast kunnen worden.
hits=0= / id=1785=