Terugkeren naar Nederland? “Zorgverzekering, een ondoorzichtige kluwen”

In Archief, Interesting by robert

De heer Cornelis Korver en zijn echtgenote wonen al 26 jaar in Ravels, vlakbij de grens met Nederland. Op zijn bijna tachtigste denkt hij na over een terugkeer naar de “Heimat” of naar Best bijvoorbeeld, niet ver van Eindhoven, waar het koppel zeventien jaar heeft gewoond en waar er nog voldoende sociale contacten zijn. Eigenlijk is het vooral zijn vrouw die een terugkeer ziet zitten. Zelf is Korver er niet van overtuigd. “Allerlei zaken zijn in België gewoon aantrekkelijker, beter geregeld of goedkoper dan in Nederland”, stelt hij. “Wonen in België is goedkoper, de gezondheidszorg is beter geregeld én goedkoper, veel goedkoper zelfs. Medicijnen bijvoorbeeld kosten hier slechts een fractie van in Nederland. Ook auto’s en benzine zijn hier goedkoper. Eten op restaurant of winkelen in supermarkten zijn over het algemeen dan weer goedkoper in Nederland, maar hier kunnen wij van twee walletjes eten, omdat we vlak aan de grens wonen”.

Ziekteverzekering
Wat hem evenwel vooral tegenhoudt om te remigreren, is het ondoorzichtige kluwen van de zorgverzekering. “Wie terugkeert, moet verplicht zo’n basiszorgverzekering afsluiten. Op zich is dat een goede zaak”, zegt de voormalige oogarts. “Alleen, men geraakt er niet aan uit. Veel verzekeraars bieden zo’n basiszorgverzekering aan. Er zijn verschillende systemen en dit maakt dat velen, eens ze met zorg worden geconfronteerd, vaststellen dat ze voor een aantal aandoeningen niet zijn verzekerd. Of dat ze niet bij de specialist of in het ziekenhuis van hun keuze terecht kunnen”. Bijkomend probleem volgens Korver is ook dat men wel bijkomende dekkingen kan afsluiten, maar dat die zo goed als onbetaalbaar worden, gelet op de leeftijd. “De basisverzekering is niet zo duur en verzekeraars mogen niemand weigeren. Maar als men meer verzekerd wil zijn, dan kan er wel geweigerd worden of kunnen de premies hoog oplopen. Zolang ik het kluwen niet ontward heb, is er van een terugkeer dan ook geen sprake”.

Eigen arts of specialist
We leggen een aantal van de verzuchtingen van de heer Korver voor aan Nick Tax van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Wat te doen bij een terugkeer naar Nederland, nadat u het land voor lange tijd hebt verlaten?

1. Inschrijven en basiszorgverzekering aanvragen
Wanneer u weer in Nederland komt wonen, moet u zich inschrijven bij de gemeente.
Dit kunt u het beste zo snel mogelijk doen. Vergeet bij het inschrijven niet een bewijs mee te nemen. Vaak wordt u gevraagd om een huurovereenkomst of een ander contract mee te brengen.
Het volgende dat u te doen staat is een zorgverzekering afsluiten. Ga rustig na van welke zorg u gebruik denkt te maken in Nederland. Breng in kaart wat nodig is, wat gedekt wordt in het basispakket en wat er aanvullend verzekerd moet worden”, aldus Tax.

2. Basiszorgverzekering verplicht én verplicht acceptatie door verzekeraar
Elke inwoner in Nederland is verplicht is zich te verzekeren voor zorg. Wie dit niet doet, neemt een risico en kan een hoge boete krijgen. U bent verplicht te verzekeren van zodra u ingeschreven bent in de gemeente. U mag dus niet wachten tot de normale ingangsdatum op 1 januari.
Het basispakket kan door geen enkele zorgverzekering in Nederland aan u geweigerd worden. Als u kiest voor een bijkomend pakket, zal u een medische screening moeten ondergaan. Op basis daarvan kan een zorgverzekering u – voor dit bijkomende pakket – wel weigeren.

3. Zorgtoeslag
Als u een Nederlandse zorgverzekering heeft afgesloten, hebt u ook recht op zorgtoeslag ofwel een tegemoetkoming van de overheid in het betalen van de premie. Het al dan niet verkrijgen ervan is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en nog een aantal andere criteria. U kunt hier voor terecht op www.toeslagen.nl
U kunt u hiervoor online aanmelden, maar hebt daarvoor wel een DigiD nodig.

4. Artsenkeuze bij basisverzekering
In de basisverzekering zijn er eigenlijk drie keuzes mogelijk en dit maakt de keuze voor velen zo moeilijk. Vooral de onzekerheid over de artsenkeuze maakt de oefening moeilijk. Eigenlijk zijn er drie mogelijkheden:
a. een polis met een vrije artsenkeuze (restitutiepolis): hierbij krijgt u doorgaans een vergoeding voor alle zorgverleners en heeft u dus de vrijheid om zelf een ziekenhuis of specialist te kiezen. Indien uw specialist geen contract heeft met uw verzekeraar, dan zal u de factuur wel moeten voorschieten. Via een declaratie kan u deze som nadien recupereren.

b. een polis met een beperkte artsenkeuze (naturapolis): hierin wordt het aantal zorgverstrekkers waarop u kunt beroep doen beperkt. Deze polis is dan ook goedkoper. Als u beroep doet op een zorgverstrekker die geen contract heeft met uw verzekeraar, zal u zelf een gedeelte van de kosten moeten dragen. Over het algemeen zal u 50 tot 80 procent ervan kunnen recupereren.

c. een polis met een zeer beperkte artsenkeuze (budgetpolis): deze polis is vergelijkbaar met de naturapolis, maar de keuzevrijheid is nog beperkter. Deze polis is dan wel de goedkoopste.

Belangrijk is wel dat, ingeval van een spoedeisende zorg, u altijd zal geholpen worden door de zorgverstrekker die het snelst te bereiken is. Hierin speelt de keuze van de polis dus geen enkele rol.

5. Basiszorgverzekering is standaard
De basisverzekering voorziet voor iedereen, ongeacht de leeftijd, de gezondheidssituatie én de keuze van de polis, in dezelfde dekking en omvat onder meer: verblijf in het ziekenhuis, zorg huisarts en zorg specialisten, spoedeisende zorg, veel soorten voorgeschreven geneesmiddelen, ziekenvervoer, beperkte fysiotherapie en beperkte psychologische hulp, revalidatie.
Het is van groot belang goed na te gaan welke van deze basisvergoedingen volledig of gedeeltelijk worden vergoed.

Houd er ook mee rekening dat u een bepaalde som zelf zal moeten betalen. Dit wordt eigen risico genoemd. Voor 2015 bedraagt dit eigen risico 375 euro maar u kunt dit zelf ook nog uitbreiden tot 875 euro. Uiteraard betaalt u dan een lagere premie.

6. Aanvullende zorg verzekeren
Veel zorgverzekeraars bieden extra pakketten aan die gericht zijn op doelgroepen, bijvoorbeeld gezinnen met jonge kinderen of ouderen. Het is van belang goed na te gaan welke zorg u extra wil verzekeren om zo een polis te krijgen die het best bij uw situatie past.
In de polis bij 50-plussers worden vaak extra dekkingen voorzien voor bijvoorbeeld brillen/lenzen, griepprik, gehoorapparaten en fysiotherapie.
In de regel gaat het afsluiten van zo’n bijkomend pakket gepaard met het invullen van een medische vragenlijst of een uitgebreidere medische screening. Het is verplicht uw correcte medische geschiedenis te melden.

Een zorgverzekeraar is niet verplicht u voor dit bijkomende pakket te verzekeren.
Een zorgverzekeraar kan u voor specifieke gezondheidsrisico’s alsnog verzekeren en daar dan een extra premie voor vragen. Uiteraard hebt u dan het recht dit al dan niet te doen opnemen in uw pakket.

7. Conclusie
Beweren dat het een ingewikkeld kluwen is, is de waarheid eigenlijk wat geweld aan doen. Inzake basispakket is de dekking voor iedereen gelijk, de verschillen zitten in de aanvullende verzekeringen.
Op www.welkezorgverzekering.nl krijgt u heel veel tips en kan u ook een aantal simulaties maken die u kunnen helpen bij uw keuze.

Uiteindelijk betreft de aanvullende verzekering een pakket waar u al dan niet voor wil kiezen. Vindt u het de moeite extra te verzekeren, voor welke zorgen en tegen welke prijs? Dit is één van de afwegingen die u zult moeten maken.

hits=8= / id=3884=