Schenken en besparing van belastingen, deel 1

In Archief by robert

Het laten overgaan van vermogen wordt door Nederlanders traditioneel geregeld door het maken van een testament. De heffing van erfbelasting of successierechten over en groot deel van het vermogen neemt men als onvermijdelijk nadeel dan veelal maar op de koop toe. In België wordt veel meer gewerkt met schenkingen om vermogen over te laten gaan. En dat zet zoden aan de dijk. Niet alleen komen erfenissen voor de meeste verkrijgers vaak laat in hun leven, maar bovendien kan met schenkingen een aardige besparing op toekomstige successierechten worden bereikt. Wat men bij leven wegschenkt, behoort bij overlijden immers niet meer tot de erfenis. De Belgische schenkingstarieven zijn – zeker vanuit Nederlands perspectief – best aantrekkelijk.

Het tarief over een schenking van roerende goederen aan een echtgenoot of eigen kinderen beloopt in Vlaanderen 3%, over een schenking aan derden 7%. Dit zijn vlakke tarieven, dus niet afhankelijk van de omvang van de schenking. Daarentegen zijn de tarieven over erfrechtelijke verkrijgingen progressief en kan in Vlaanderen het tarief bij vererving naar echtgenoot en kinderen oplopen tot 27% en zelfs tot 65% als door een derde of neef of nicht wordt verkregen.

U kunt zich voorstellen dat als sprake is van een groot vermogen, ook de betrekkelijk lage schenkingstarieven van 3 en 7% nog behoorlijk in de papieren kunnen lopen. En dan komt de Nederlandse notaris in beeld. Schenkt u namelijk roerende goederen, bijvoorbeeld een effectenportefeuille, bij Belgische notariële akte, dan zijn de genoemde heffingen direct verschuldigd. Doet u de schenking bij notariële akte in Nederland, dan kan onder omstandigheden de schenking volledig belastingvrij plaatsvinden.

Een voorwaarde is wel dat u als schenker met de Nederlandse nationaliteit al langer dan 10 jaar in België woont. Bovendien moet u nadat u de schenking heeft gedaan, nog ten minste drie jaar in leven blijven. Mocht u namelijk binnen die periode komen te overlijden, dan wordt de schenking alsnog belast met Belgische successierechten en heeft de schenking, achteraf bezien, het beoogde effect niet bereikt. Voor het risico van overlijden binnen drie jaar wordt soms een ongevallenverzekering afgesloten. Mocht u binnen drie jaar na de schenking ernstig ziek worden en is het dan voorzienbaar dat u de driejaarstermijn niet gaat halen, dan kunt u de akte alsnog vóór uw overlijden laten registreren in België en de 3 of 7% heffing betalen. Daardoor wordt heffing van progressieve successierechten daarover voorkomen.

hits=840= / id=3503=