Overzicht Programmawet

In Archief by robert

Het tweede luik van fiscale maatregelen van de Regering Di Rupo I is inmiddels definitief geworden. De Programmawet werd op 29 maart 2012 goedgekeurd en op 6 april 2012 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hierna gaan we kort in op de meest relevante nieuwe maatregelen uit de Programmawet.
hits=1= / id=1910=