De Vlaamse “miserietaks”

In Archief by robert

De Vlaamse Regering heeft beslist het “delingsrecht”, dit is het registratierecht dat moet worden betaald wanneer een onroerend goed wordt verdeeld, te verhogen van 1% tot 2,5%. Het uitblijven van de publicatie van het Vlaams decreet dienaangaande houdt verband met de onenigheid in de schoot van de Vlaamse Regering over de sociale maatregelen die de verhoging zouden moeten compenseren. Bij echtscheiding en bij het uiteengaan van wettelijke samenwonende partners zou er een abattement (niet-belastbare gedeelte) zijn van 50.000 euro, verhoogd met een abattement van 20.000 euro per inwonend kind.
hits=2= / id=1928=