Step down migratie

In Archief by robert

(Juli 2013) Step down box 2 bij migratie van België naar Nederland in strijd met EU-recht?

De conclusie van de Advocaat-Generaal (A-G) gaat over box 2 en emigratie naar Nederland.

In box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belangaandelen belast. Hiertoe behoren niet alleen dividenden, maar ook verkoopwinsten. De verkoopwinst wordt berekend op het verschil tussen de verkoopprijs en de verkrijgingsprijs. Indien iemand een BV opricht met € 1 aandelenkapitaal en hij verkoopt de aandelen op een later moment voor € 100.000, dan wordt er € 100.000 -/- € 1 = € 99.999 aan inkomsten belast.

In internationale situaties moet dit systeem worden aangepast. Indien iemand met een groot aandelenbelang Nederland binnenkomt, dan is het goed mogelijk dat het vorige woonland al belasting heeft geheven over de waardeaangroei tot het moment van verhuizen naar Nederland. Als Nederland vervolgens ook zou heffen over de gehele waardeaangroei, dan betekent dat een dubbele heffing. Daarom knoopt Nederland in principe bij een immigratie aan bij de waarde van de aandelen bij binnenkomst in Nederland.

Deze regeling is in specifieke en ingewikkelde wetgeving vastgelegd. Op grond van deze regelingen wordt, onder voorwaarden, de verkrijgingsprijs van de aandelen bij immigratie gesteld op de waarde in het economisch verkeer op dat moment. Dat wil zeggen dat alleen de waardeaangroei vanaf het moment van komen wonen in Nederland, dan in Nederland zal worden belast. Dit heet ook wel de “step-up”.

Om bepaald misbruik tegen te gaan kan deze “step-up” weer worden gecorrigeerd met een “step-down”. Daarbij wordt de fiscale verkrijgingsprijs dus weer verlaagd. In dit geval ging het om een Belg met aandelen in een BV en aandelen in een BVBA. Enige tijd voor zijn vertrek naar Nederland bracht hij de aandelen in de BV in bij de BVBA. Vervolgens wilde de Nederlandse fiscus bij binnenkomst een “step-down” toepassen over de periode voorafgaand aan de inbreng in de BVBA, dit terwijl Nederland onder het belastingverdrag met België geen heffingsrecht had over de aandelen in de Nederlandse BV. De waardestijging tot aan het moment van inbreng in de BVBA zou dan niet worden meegenomen en op een later moment in Nederland kunnen worden belast.

De A-G komt tot de conclusie dat deze “step-down” niet is toegestaan. Wat Nederland in deze situatie doet, is een claim leggen op een meerwaarde waar zij zonder verhuizing naar Nederland geen recht op zou hebben gehad. De A-G meent daarom dat immigratie geen reden is om die heffingsclaim alsnog door middel van een “step-down” te realiseren. Het laatste woord hierover is aan de Hoge Raad.

Conclusie Advocaat-Generaal, 16 april 2013

Maurice de Clercq, Thomas Vermeulen, ESJ Accountants & Belastingadviseurs

 

hits=3068= / id=3124=