Europa verzoekt België zijn belastingheffing op onroerende inkomsten uit buitenlandse bron te herzien

In Archief by robert

Achtergrond
De Commissie heeft geen kritiek op het Belgische fiscale beleid aangaande de schatting en de belasting van de inkomsten van Belgische ingezetenen uit in België gelegen onroerende goederen. Dat is een zuiver interne situatie. Zolang er geen harmonisatiemaatregelen zijn, staat het de lidstaten vrij op basis van hun beleidskeuzes regelgeving op te stellen. Wat echter een probleem oplevert als het gaat om de verenigbaarheid met de fundamentele vrijheden, is het feit dat de methode om het bedrag van onroerende inkomsten uit buitenlandse bron vast te stellen, met het oog op het belasten van de Belgische ingezetenen, minder gunstig is dan die voor soortgelijke inkomsten uit Belgische bron. Wat de maatregelen betreft om deze ongelijkheid te verhelpen, staat het België natuurlijk vrij te kiezen tussen een aantal mogelijke oplossingen, op voorwaarde dat de ongelijkheid daadwerkelijk wordt opgeheven.
hits=1= / id=2021=