Verzekeringsproducten die beleggingen uitmaken – standpunt van de notarissen

In Archief by robert

(Grondw.Hof 26 juni 2008)
Tijdens de vergadering van het Comité voor Studie en Wetgeving van het Belgische notariaat de dato 24 maart 2012 is beslist dat –in geval in het raam van een minnelijke of gerechtelijke verdeling de kwalificatie van een levensverzekering (die eerder een belegging uitmaakt) ter sprake komt- de notaris toepassing moet maken van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof terzake. Deze rechtspraak houdt in dat de uitgekeerde kapitalen in de fictieve massa moeten worden opgenomen en desgevallend kunnen worden ingekort op verzoek van de reservataire erfgenamen.
hits=2= / id=1886=