Belgische notionele interestaftrek discrimineert

In Archief by robert

Persbericht van de Europese Commissie, 26 januari 2012
De Europese Commissie heeft België geadviseerd om de regeling voor de notionele interestaftrek aan te passen. De notionele interestaftrek biedt een fictieve aftrek van de winst over het (gecorrigeerde) eigen vermogen in de Belgische vennootschapsbelasting. Deze aftrek is een vast percentage (in 2012: 3% en 3,5% voor Kleine en Middelgrote Ondernemingen).
In de huidige vorm maakt de regeling onderscheidt tussen het aanhouden van Belgisch onroerend goed en vaste inrichtingen tegenover buitenlands onroerend goed en buitenlandse vaste inrichtingen. Effectief leidt het aanhouden van buitenlands onroerend goed of een buitenlandse vaste inrichting tot een vermindering van de notionele interestaftrek. Voor Belgisch onroerend goed of een Belgische vaste inrichting zijn er daarentegen geen gevolgen. Dit onderscheid mag België van de Commissie niet meer maken. Als België de wetgeving niet binnen twee maanden aanpast, dan zal De Commissie België voor het Europese Hof van Justitie dagen.

hits=1= / id=1860=