Vanaf aangifte inkomstenbelasting 2017 (bijna) iedereen digitaal

In Archief by robert

Op dit moment is het nog mogelijk voor particulieren om zowel op papier als via de computer digitaal aangifte inkomstenbelasting te doen. Dit gaat veranderen.

Vanaf 2017 is het de bedoeling dat particulieren alleen nog maar digitaal aangifte kunnen doen. Er wordt voor iedere belastingplichtige een digitale portal ingericht voor alle zaken met betrekking tot inkomstenbelasting en toeslagen. Feitelijk is dat dit jaar voor het eerst toegepast, waarbij niet langer een programma hoefde te worden geladen op de eigen computer, maar waarbij op de site van de belastingdienst kon worden ingelogd.

Ook zullen berichten vanuit de belastingdienst alleen nog maar digitaal worden verzonden. Er kan dan een bericht worden gegeven op het moment dat er op de portal nieuwe informatie is geplaatst. De bekende blauwe enveloppen zullen daardoor veel minder worden gezien.

 

Voor het moment worden een aantal groepen particuliere belastingplichtigen voorlopig nog uitgezonderd: hieronder vallen onder meer kinderen onder de 14 jaar, nabestaanden van overledenen en personen met een woonadres in het buitenland. Voor personen die wonen in het buitenland is het namelijk niet altijd praktisch mogelijk om een DigiD-code aan te vragen, en deze code is nodig om in te kunnen loggen op de portal van de belastingdienst.

Het valt te verwachten dat, zodra het technisch mogelijk wordt om ook alle personen die buiten Nederland wonen een DigiD te geven, ook deze groep mensen over zal (moeten) gaan op de digitale aangifte.

Overigens zal deze digitale aangifte steeds eenvoudiger worden, omdat de belastingdienst over steeds meer informatie beschikt. Deze informatie wordt vervolgens al in de digitale aangifte opgenomen, zodat vaak alleen de ingevulde bedragen nog maar hoeven te worden gecontroleerd.