Bedrijfsopvolgingsregeling Successiewet blijft overeind

In Archief by robert

De Hoge Raad heeft na de Conclusie van de Advocaat-Generaal snel uitspraak gedaan over de vraag of de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet discriminerend is of niet.
De Hoge Raad is daarbij, in afwijking van Rechtbank Breda en de Conclusie van de Advocaat-Generaal tot het oordeel gekomen dat de regeling niet discriminerend is. Hoewel er door de bedrijfsopvolgingregeling een groot verschil in behandeling is tussen ondernemingsvermogen en niet-ondernemingsvermogen, gaat dit onderscheid niet zo ver dat het verboden is. Volgens de Hoge Raad heeft de wetgever dit bewust gedaan en is de wetgever daarin niet buiten haar bevoegdheden gegaan.
Hoge Raad 22 november 2013

hits=85= / id=3358=