Waardering van effecten in de aangifte van nalatenschap

In Archief by robert

In afwijking van de algemene regel moeten op Belgische en Europese ter beurs genoteerde effecten niet worden aangegeven aan de waarde op de dag van het overlijden. De waardering geschiedt aan de hand van de Prijscourant van de maand volgend op die van het overlijden respectievelijk volgens de gemiddelde (slot)koers gedurende de maand van het overlijden. De erfgenamen konden echter ook gebruikmaken van de Prijscourant/gemiddelde (slot)koers van de drie daaropvolgende maanden. Dit wordt thans teruggebracht tot twee daaropvolgende maanden (Vlaams Decreet van 21 december 2012 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013). De reden is dat de aangifte van nalatenschap voor de overlijdens vanaf 1 augustus 2012 binnen de vier maanden (in plaats van vijf) moet worden ingediend. Concreet betekent dit dat minder lang kan worden gewacht met de verkoop van effectenportefeuilles indien de erfgenamen een koersdaling vrezen.hits=8= / id=1456=