Vrijstelling van successierechten voor reeds geschonken familiale vennootschap?

In Archief by robert

Onder bepaalde voorwaarden kunnen aandelen van een familiale vennootschap vrij van successierechten vererven in het Vlaamse Gewest. Eén van die voorwaarden is dat de overledene de aandelen gedurende minstens drie jaar ononderbroken in bezit heeft gehad.
De Vlaamse overheid meent dat aan deze bezitsvoorwaarde niet is voldaan wanneer de overledene de aandelen binnen de drie jaar voor overlijden heeft weggeschonken (bijvoorbeeld bij akte verleden voor een Nederlandse notaris). Op grond van een fictiebepaling in het wetboek successierechten (art. 7 W.Succ.), zouden deze aandelen dan toch belastbaar zijn. Dit standpunt van de fiscus is ons inziens onjuist. Indien de aandelen op grond van een fictie worden geacht tot de fiscale nalatenschap te behoren, dan moet dit fictieve bezit consequent worden doorgetrokken en is ook aan de bezitsvoorwaarde voldaan.
hits=1= / id=1819=