The Best of Both Worlds. Hoe de DGA simpel Nederlandse en Belgische specialiteiten kan benutten

In Archief by robert

België is niet voor niets heel populair als emigratieland: vraag aan Nederbelgen waarom ze in België wonen en het antwoord zal zijn: “Het is hier heerlijk leven en wonen”, vaak gevolgd door: “… naast de fiscale voordelen, natuurlijk.” De ontspannen en meer Bourgondische levenswijze spreekt velen aan.

Voor werken ligt dit niet altijd zo. Veel Nederbelgen blijken hun werk in Nederland te houden. Ook fiscaal gezien heeft ieder land zijn specialiteit: België is aantrekkelijk voor wonen en voor vermogen en Nederland blijkt veel aantrekkelijker om te werken en te ondernemen
In deze bijdrage lichten wij toe hoe gebruik kan worden gemaakt van de specialiteiten van Nederland (werken) en van België (wonen en vermogen). Met het opzetten van een eenvoudige structuur kunnen directeuren-groot aandeelhouders (DGA’s) gebruik maken van het beste van beide werelden: wonen in België en ondernemen in Nederland

Wat is ideaal voor de DGA?
Een naar België emigrerende DGA vraagt ons op welke manier hij na zijn emigratie het beste kan gaan ondernemen in Nederland. Wij raden hem de volgende structuur aan:

U

Holding BVBA

België

Werk B.V.

Nederland

Deze eenvoudige structuur heeft vele voordelen in zich. Wij lichten deze voordelen toe in de volgorde waarin de structuur wordt opgezet.

De structuur

In België een BVBA
In België wordt overgegaan tot de oprichting van een reguliere Belgische vennootschap, een BVBA. Deze zijn aan de Belgische vennootschapsbelasting onderworpen. Deze is in België vrij hoog, namelijk 33,99%. Dat betekent dus dat opbrengsten van de BVBA hoog worden belast. De BVBA is dus minder geschikt voor werkzaamheden, maar zal dienst doen als holdingvennootschap.
De Belgische BVBA is wel zeer geschikt om vermogen onder te brengen. Winsten kunnen hier worden ondergebracht om te gaan beleggen. Dan kan gebruik worden gemaakt van een aantal zeer voordelige regelingen. In de eerste plaats de notionele interestaftrek. Dit is een fictieve aftrek op het eigen vermogen van 4,3% (3,8% voor grote vennootschappen) in 2011. Dit betekent feitelijk dat de eerste 4,3% rendement op vermogen niet wordt belast.
Bij beleggen in de BVBA kan vervolgens ook nog gebruik worden gemaakt van de regeling op grond waarvan vermogenswinsten op beleggingen onbelast zijn.
Als de DGA gebruik maakt van deze mogelijkheid om fiscaal gunstig te beleggen en dan ook nog de notionele interestaftrek toepast, dan kan het inkomen uit de beleggingen bij de BVBA effectief onbelast blijven.
Werken in de BVBA levert dus 33,99% belastingheffing op, maar beleggen in de BVBA kan tegen 0%.

In Nederland een B.V
De Belgische BVBA richt een Nederlandse B.V. op (of, als er al een B.V. is, neemt de BVBA de aandelen in de B.V. over). De Nederlandse B.V. kent geen mogelijkheden als de notionele interestaftrek, maar de tarieven in de vennootschapsbelasting zijn veel lager, namelijk 20% over de eerste € 200.00 aan winst en 25% over het meerdere. De Nederlandse B.V. is dus ideaal om werkzaamheden te gaan verrichten. Deze winsten worden in Nederland relatief laag belast.
Als er winsten zijn behaald, dan moeten deze worden uitgekeerd aan de BVBA om daar te beleggen. In Nederland is deze uitkering zonder dividendbelasting. Bij de BVBA in België bedraagt de heffing onder de Belgische deelnemingsvrijstelling maximaal 1,7%. Maar met de toepassing van bijvoorbeeld de notionele interestaftrek kan dit nog lager worden. Na ontvangst van de gelden kan de BVBA hiermee onbelast gaan beleggen.

De DGA in België
Als de DGA in België salaris zou ontvangen, dan betaalt hij hierover veel belasting en sociale premies: ook voor privépersonen is België geen aantrekkelijk land om te werken. Het toptarief in de personenbelasting in België is wel iets lager dan in Nederland (50% ten opzichte van 52%), maar in België wordt het toptarief al bereikt bij een inkomen van ruim € 34.000 (Nederland: pas bij € 55.694). Ook kent België niet eenzelfde ruime aftrekpost als bijvoorbeeld de Nederlandse hypotheekrenteaftrek. Bij eenzelfde salaris kunnen de verschillen in netto-inkomen tussen een Belg en een Nederlander al gauw duizenden euro’s verschil maken.
De DGA in onze casus kan echter op de payroll bij de B.V. in Nederland. Hij valt dan onder de gunstigere Nederlandse inkomstenbelasting: hij betaalt minder belasting, hij kan de rente voor zijn Belgische woning in Nederland aftrekken en, onder voorwaarden, vindt de lagere Nederlandse premieheffing toepassing.

Extraatjes
Tenslotte zijn er nog wat extraatjes voor de DGA, bijvoorbeeld :
– Een Nederlandse auto van de zaak is duur vanwege de Nederlandse bijtelling in de inkomstenbelasting. De DGA kan ook een Belgische auto in privé aankopen, die veel goedkoper kan zijn omdat België geen BPM heeft, en zich vervolgens door de B.V. een (onbelaste) zakelijke kilometervergoeding laten uitbetalen. Deze betaling is bij de B.V. wel aftrekbaar.
– Als de DGA zijn aandelen in de BVBA na verloop van tijd zou verkopen, dan kan dit in België onder voorwaarden belastingvrij: bij wonen in Nederland zou dan 25% inkomstenbelasting betaald moeten worden.

Conclusie
Per saldo is het dus fiscaal in België goed wonen en in Nederland goed werken. Bij het opzetten van een relatief eenvoudige structuur kan de DGA het beste van zowel Nederland als België meekrijgen, namelijk:
1. geld verdienen in Nederland tegen de veel lagere tarieven in de vennootschapsbelasting;
2. salaris verdienen in Nederland tegen de lagere Nederlandse inkomstenbelasting en premies, en met hypotheekrenteaftrek;
3. geld onbelast beleggen in de BVBA in België;
4. de onderneming uiteindelijk onbelast verkopen in België.

Maurice de Clercq en Thomas Vermeulen

The Best of Both Worlds
Hoe de DGA simpel Nederlandse en Belgische specialiteiten kan benutten

België is niet voor niets heel populair als emigratieland: vraag aan Nederbelgen waarom ze in België wonen en het antwoord zal zijn: “Het is hier heerlijk leven en wonen”, vaak gevolgd door: “… naast de fiscale voordelen, natuurlijk.” De ontspannen en meer Bourgondische levenswijze spreekt velen aan.

Voor werken ligt dit niet altijd zo. Veel Nederbelgen blijken hun werk in Nederland te houden. Ook fiscaal gezien heeft ieder land zijn specialiteit: België is aantrekkelijk voor wonen en voor vermogen en Nederland blijkt veel aantrekkelijker om te werken en te ondernemen
In deze bijdrage lichten wij toe hoe gebruik kan worden gemaakt van de specialiteiten van Nederland (werken) en van België (wonen en vermogen). Met het opzetten van een eenvoudige structuur kunnen directeuren-groot aandeelhouders (DGA’s) gebruik maken van het beste van beide werelden: wonen in België en ondernemen in Nederland

Wat is ideaal voor de DGA?
Een naar België emigrerende DGA vraagt ons op welke manier hij na zijn emigratie het beste kan gaan ondernemen in Nederland. Wij raden hem de volgende structuur aan:

U

Holding BVBA

België

Werk B.V.

Nederland

Deze eenvoudige structuur heeft vele voordelen in zich. Wij lichten deze voordelen toe in de volgorde waarin de structuur wordt opgezet.

De structuur

In België een BVBA
In België wordt overgegaan tot de oprichting van een reguliere Belgische vennootschap, een BVBA. Deze zijn aan de Belgische vennootschapsbelasting onderworpen. Deze is in België vrij hoog, namelijk 33,99%. Dat betekent dus dat opbrengsten van de BVBA hoog worden belast. De BVBA is dus minder geschikt voor werkzaamheden, maar zal dienst doen als holdingvennootschap.
De Belgische BVBA is wel zeer geschikt om vermogen onder te brengen. Winsten kunnen hier worden ondergebracht om te gaan beleggen. Dan kan gebruik worden gemaakt van een aantal zeer voordelige regelingen. In de eerste plaats de notionele interestaftrek. Dit is een fictieve aftrek op het eigen vermogen van 4,3% (3,8% voor grote vennootschappen) in 2011. Dit betekent feitelijk dat de eerste 4,3% rendement op vermogen niet wordt belast.
Bij beleggen in de BVBA kan vervolgens ook nog gebruik worden gemaakt van de regeling op grond waarvan vermogenswinsten op beleggingen onbelast zijn.
Als de DGA gebruik maakt van deze mogelijkheid om fiscaal gunstig te beleggen en dan ook nog de notionele interestaftrek toepast, dan kan het inkomen uit de beleggingen bij de BVBA effectief onbelast blijven.
Werken in de BVBA levert dus 33,99% belastingheffing op, maar beleggen in de BVBA kan tegen 0%.

In Nederland een B.V
De Belgische BVBA richt een Nederlandse B.V. op (of, als er al een B.V. is, neemt de BVBA de aandelen in de B.V. over). De Nederlandse B.V. kent geen mogelijkheden als de notionele interestaftrek, maar de tarieven in de vennootschapsbelasting zijn veel lager, namelijk 20% over de eerste € 200.00 aan winst en 25% over het meerdere. De Nederlandse B.V. is dus ideaal om werkzaamheden te gaan verrichten. Deze winsten worden in Nederland relatief laag belast.
Als er winsten zijn behaald, dan moeten deze worden uitgekeerd aan de BVBA om daar te beleggen. In Nederland is deze uitkering zonder dividendbelasting. Bij de BVBA in België bedraagt de heffing onder de Belgische deelnemingsvrijstelling maximaal 1,7%. Maar met de toepassing van bijvoorbeeld de notionele interestaftrek kan dit nog lager worden. Na ontvangst van de gelden kan de BVBA hiermee onbelast gaan beleggen.

De DGA in België
Als de DGA in België salaris zou ontvangen, dan betaalt hij hierover veel belasting en sociale premies: ook voor privépersonen is België geen aantrekkelijk land om te werken. Het toptarief in de personenbelasting in België is wel iets lager dan in Nederland (50% ten opzichte van 52%), maar in België wordt het toptarief al bereikt bij een inkomen van ruim € 34.000 (Nederland: pas bij € 55.694). Ook kent België niet eenzelfde ruime aftrekpost als bijvoorbeeld de Nederlandse hypotheekrenteaftrek. Bij eenzelfde salaris kunnen de verschillen in netto-inkomen tussen een Belg en een Nederlander al gauw duizenden euro’s verschil maken.
De DGA in onze casus kan echter op de payroll bij de B.V. in Nederland. Hij valt dan onder de gunstigere Nederlandse inkomstenbelasting: hij betaalt minder belasting, hij kan de rente voor zijn Belgische woning in Nederland aftrekken en, onder voorwaarden, vindt de lagere Nederlandse premieheffing toepassing.

Extraatjes
Tenslotte zijn er nog wat extraatjes voor de DGA, bijvoorbeeld:
– Een Nederlandse auto van de zaak is duur vanwege de Nederlandse bijtelling in de inkomstenbelasting. De DGA kan ook een Belgische auto in privé aankopen, die veel goedkoper kan zijn omdat België geen BPM heeft, en zich vervolgens door de B.V. een (onbelaste) zakelijke kilometervergoeding laten uitbetalen. Deze betaling is bij de B.V. wel aftrekbaar.
– Als de DGA zijn aandelen in de BVBA na verloop van tijd zou verkopen, dan kan dit in België onder voorwaarden belastingvrij: bij wonen in Nederland zou dan 25% inkomstenbelasting betaald moeten worden.

Conclusie
Per saldo is het dus fiscaal in België goed wonen en in Nederland goed werken. Bij het opzetten van een relatief eenvoudige structuur kan de DGA het beste van zowel Nederland als België meekrijgen, namelijk:
1. geld verdienen in Nederland tegen de veel lagere tarieven in de vennootschapsbelasting;
2. salaris verdienen in Nederland tegen de lagere Nederlandse inkomstenbelasting en premies, en met hypotheekrenteaftrek;
3. geld onbelast beleggen in de BVBA in België;
4. de onderneming uiteindelijk onbelast verkopen in België.

hits=0= / id=1995=