Prinsjesdag: Belastingplannen 2014

In Archief by robert

Met Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor 2014 gepresenteerd. Echter, doordat de huidige regering geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer is er onderhandeld met de oppositiepartijen. Deze onderhandelingen hebben geleid tot een akkoord. Door dit akkoord zullen de plannen die met Prinsjesdag zijn gepresenteerd voor een deel weer worden gewijzigd. Hoe deze wijzigingen er exact uit gaan zien is op het moment van sluiten van deze bijdrage nog niet geheel duidelijk. In deze bijdrage melden wij daarom alleen een aantal van de plannen. Van de hieronder genoemde plannen is het vrij zeker dat ze ongewijzigd zullen worden ingediend:

– Er komt een tijdelijke extra vrijstelling om te schenken voor de eigen woning. Het is mogelijk om vanaf oktober 2013 tot en met 31 december 2014 belastingvrij tot € 100.000 te schenken mits deze schenking wordt gebruikt voor de eigen woning (aankoop, verbetering of aflossing van de eigen woningschuld etc.). Deze vrijstelling geldt niet alleen tussen ouders en kinderen: iedereen kan er gebruik van maken.
– Er komt een regeling voor de afkoop van stamrechten. Dit zijn meestal ontslaguitkeringen die bijvoorbeeld in een BV zijn gestort. Indien de afkoop plaatsvindt in 2014 wordt niet 100% van het bedrag belast in box 1, maar slechts 80% van het bedrag.
– De keuzeregeling voor de fictief binnenlandse belastingplicht komt te vervallen en zal worden vervangen door een geheel nieuwe regeling. Daarmee moet ook een einde komen aan de inhaal- en de sanctieregeling. De nieuwe regeling zal inhouden dat buitenlandse belastingplichtigen die 90% of meer van hun belastbaar inkomen uit Nederland ontvangen, automatisch in Nederland fiscaal hetzelfde behandeld zullen worden als personen die in Nederland wonen. Er is dan geen keuze meer, de regeling is van toepassing of niet afhankelijk van het deel van het inkomen dat in Nederland belast is.

hits=711= / id=3175=