Geen “step-down” aanmerkelijk belang bij immigratie naar Nederland

In Archief by robert

Dit is de einduitspraak in een zaak waarvan wij de conclusie van de Advocaat-Generaal eerder dit jaar al hadden opgenomen. Wij geven eerst de algemene korte toelichting die wij daar ook al hebben gegeven om deze zaak toe te lichten.

In box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belangaandelen belast. Hiertoe behoren onder meer verkoopwinsten. De verkoopwinst wordt berekend op het verschil tussen de verkoopprijs en de verkrijgingsprijs. Indien iemand een BV opricht met € 1 aandelenkapitaal en hij verkoopt de aandelen op een later moment voor € 100.000, dan wordt er € 100.000 -/- € 1 = € 99.999 aan inkomsten belast. Het tarief is 25%.
In internationale situaties moet dit systeem worden aangepast. Indien iemand met een aanmerkelijk belang Nederland binnenkomt, dan is het goed mogelijk dat het vorige woonland al belasting heeft geheven over de waardeaangroei tot het moment van verhuizen naar Nederland. Als Nederland vervolgens ook zou heffen over de gehele waardeaangroei, dan betekent dat dubbele heffing. Daarom knoopt Nederland in principe bij een immigratie aan bij de waarde van de aandelen bij binnenkomst in Nederland.

Deze regeling is in specifieke en ingewikkelde wetgeving vastgelegd. Op grond van deze regelingen wordt, onder voorwaarden, de verkrijgingsprijs van de aandelen bij immigratie gesteld op de waarde in het economisch verkeer op dat moment. Dat wil zeggen dat alleen de waardeaangroei vanaf het moment van komen wonen in Nederland, dan in Nederland zal worden belast. Dit heet ook wel de “step-up”.
Om bepaald misbruik tegen te gaan kan deze “step-up” weer worden gecorrigeerd met een “step-down”. Daarbij wordt de fiscale verkrijgingsprijs dus weer verlaagd. In dit geval ging het om een Belg met aandelen in een BV en aandelen in een BVBA. Enige tijd voor zijn vertrek naar Nederland bracht hij de aandelen in de BV in bij de BVBA. Vervolgens wilde de Nederlandse fiscus bij binnenkomst een “step-down” toepassen over de periode voorafgaand aan de inbreng in de BVBA.

De Hoge Raad komt tot de conclusie dat de wetgeving in dit specifieke geval een “step-down” niet toelaat. De Belg komt in dit geval dus Nederland binnen met een hoge waarde en hoeft dus uiteindelijk in Nederland minder belasting te betalen.
Deze situatie was vrij specifiek en de Hoge Raad heeft alleen een uitspraak gedaan over deze specifieke situatie en niet een algemene regel gegeven voor andere situaties. De verwachting is dat er nog meer rechtspraak over deze lastige en ingewikkelde, maar ook heel belangrijke problematiek zal gaan volgen.
Hoge Raad, 27 september 2013

hits=1197= / id=3179=