Rapport Commissie Van Dijkhuizen

In Archief by robert

De commissie Van Dijkhuizen heeft de opdracht gehad een onderzoek te doen naar een hervorming van de Nederlandse inkomstenbelasting. Het systeem zou met name eenvoudiger moeten worden en mensen aan moeten zetten om deel te nemen aan het arbeidsproces. De commissie is met een aantal opvallende voorstellen gekomen. Verwacht mag worden dat we de komende jaren in ieder geval een aantal van de voorstellen in wetgeving terug gaan zien. Wij noemen de meest opvallende punten:

– Het aantal belastingschijven in box 1 (inkomen uit werk en woning) zou terug moeten van vier schijven naar twee schijven. De hoge schijf wordt 49% (nu 52%) en de lage schijf 37%.
– Het forfaitair rendement in box 3 is momenteel 4%. Het voorstel is om dit rendement te koppelen aan het rendement op spaarrekeningen. Een eerste stap zou daarin zijn om het forfaitair rendement te verlagen naar 3%. Hoewel dit voor velen momenteel een welkome aanpassing zou zijn, opent dit natuurlijk wel de weg voor een latere verhoging van het forfaitaire rendement op het moment dat de spaarrentes zouden gaan stijgen.
– Box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang). Hier wordt voorgesteld het belastingtarief te verlagen van 25% naar 22%. Ook wordt voorgesteld om alle aanmerkelijk belanghouders jaarlijks te belasten met een forfaitair inkomen van 2,4%.
– Overheveling van de eigen woning van box 1 (met hypotheekrenteaftrek) naar box 3, maar pas nadat de woningmarkt is genormaliseerd.

hits=598= / id=3329=