Wetsvoorstel Nederlandse staatssecretaris van Financiën 13 mei 2011: verdere ondersteuning binnen Europa bij invordering van belastingschulden

In Archief by robert

Landen binnen de EU gaan elkaar ondersteunen bij het invorderen van openstaande belastingschulden. Dit staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Weekers (Financiën), dat mede namens minister Verhagen (EL&I) en minister Donner (BZK) is ingediend. Het voorstel wordt met ingang van 1 januari 2012 van kracht.
Volgens de toelichting bij het wetsvoorstel worden mensen en kapitaal steeds mobieler, waardoor de invordering van belastingschulden op nationaal niveau moeilijker wordt. Zo kan een schuldenaar aan de invordering ontkomen als hij naar het buitenland gaat of zijn vermogen overbrengt naar het buitenland. Met dit wetsvoorstel wordt het bereik van de belastinginning verruimd. Zo kunnen gemeenten straks schulden zoals parkeerbelastingen innen bij mensen die inmiddels in het buitenland zijn. Ook worden de technische communicatiemiddelen en procedures aangepast aan de huidige ontwikkelingen.
hits=1= / id=1797=