Bankrekening en niet-ingezetenen

In Archief by robert

In 2009 diende een verzoeker bij de Nederlandse belastingdienst een schriftelijk verzoek in om een sofinummer toe te kennen aan zijn kleinkinderen. De kleinkinderen waren geboren in de Verenigde Staten, wonen daar en beschikken over een Nederlands paspoort. De verzoeker meende dat hij de sofinummers nodig had om in Nederland een spaarrekening te kunnen openen voor zijn kleinkinderen. Per brief reageerde de Belastingdienst afwijzend op het verzoek.
De verzoeker diende een klacht in bij de Nationale ombudsman. In een gezamenlijke reactie van de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën op de klacht van verzoeker werd duidelijk gemaakt dat niet-ingezetenen geen sofinummer nodig hebben voor het openen van een bankrekening. Het feit dat niet-ingezetenen door banken wel om een dergelijk nummer werd gevraagd bij het openen van een rekening, ziet de Belastingdienst niet als grond om een sofinummer te verstrekken. De Belastingdienst stelt dat het ligt aan de eigen regels van de banken, dat bij het openen van een rekening om een sofinummer werd gevraagd.
Het Ministerie van Financiën heeft een brief gestuurd aan de Nederlandse Vereniging van Banken, waarin wordt benadrukt dat het voor niet-ingezetenen niet verplicht is een burgerservicenummer of sofinummer te hebben en dat zij ook geen sofinummer hoeven aan te vragen voor het openen van een bankrekening.
hits=1= / id=1692=