Minister van Financiën ondertekent overeenkomst automatische fiscale gegevensuitwisseling op Global Forum

In Archief by robert

Eind oktober werd het Global Forum georganiseerd door de OESO in Berlijn. Daarbij werden 122 landen samengebracht en de EU. Internationale samenwerking op fiscaal vlak stond bovenaan de agenda. Momenteel bestaat al een Oeso Verdrag over wederzijdse administratieve bijstand en een EU-richtlijn (2011/16). Heel wat staten sloten ook een akkoord met de VS om financiële gegevens automatisch uit te wisselen. Die akkoorden brachten de OESO en de G20 ertoe om een veralgemeende regeling van automatische gegevensuitwisseling tussen de lidstaten uit te werken via een standaardmodel van akkoord tussen lidstaten.
Tijdens het Global Forum op 29 oktober vond de plechtige ondertekening plaats van het model van automatische gegevensuitwisseling door de zogenaamde ‘early adopters’. Dit zijn de landen die van bij de start hun medewerking hebben verleend, waaronder België. Het gaat in totaal om bijna 50 landen, maar ook om een aantal, dat eerder als belastingparadijs is aangemerkt. (Liechtenstein, Bermuda, Kaaimaneilanden, …). Vooraleer dit akkoord effect kan hebben, moet België eerst bilaterale akkoorden sluiten met de andere landen die het akkoord hebben ondertekend.
Volgens onze nieuwe Minister van Financiën (Van Overtveldt ) zal deze overeenkomst zorgen voor meer transparantie en vormt ze bovendien een belangrijk hulpmiddel bij de uitvoering van de geplande doorkijktaks. De LuxLeaks onthullingen zetten de kaaiman- of doorkijktaks bovenaan op de politieke agenda. Volgens premier Michel komt er zo snel mogelijk een wetsontwerp over de doorkijkbelasting op de ministerraad.

hits=94= / id=3715=