Informatie-uitwisseling tussen België en Aruba

In Archief by robert

België en Aruba hebben de onderhandelingen afgesloten voor een verdrag op grond waarvan zij onderling informatie uit kunnen gaan wisselen. Het gaat daarbij met name gaan om de uitwisseling van inkomensgegevens van belastingplichtige inwoners. Gegevens kunnen onderling worden opgevraagd en zullen dan aan het andere land worden afgegeven. Het verdrag voorziet zelfs in de mogelijkheid dat België en Aruba automatisch aan elkaar inkomensgegevens uit zullen gaan wisselen. In dat geval hoeft het ene land geen verzoek meer aan het andere land te doen en komen de inkomensgegevens automatisch bij het andere land binnen.

hits=123= / id=3720=