Is stilzitten van de Belastingdienst automatisch begunstigend beleid?

In Archief by robert

Door haar gedragingen kan de Belastingdienst bij een belastingplichtige het vertrouwen opwekken met een bepaald standpunt akkoord te gaan. De vraag is of dit vertrouwen er bij een belastingplichtige ook mag zijn op het moment dat de Belastingdienst geen actie heeft ondernomen.

Een belastingplichtige wil voor zijn auto gebruik maken van de ambulancevrijstelling in de motorrijtuigenbelasting. Hij voldoet echter niet aan de voorwaarden en bij de ontdekking daarvan legt de inspecteur alsnog een naheffingsaanslag op. De belastingplichtige stelt vervolgens dat in een aantal hem bekende gevallen anderen geen naheffingsaanslag hebben gekregen, terwijl die anderen ook niet aan de voorwaarden voldoen. De vraag is of het feit dat er in veel gevallen geen naheffingsaanslag wordt opgelegd, wil zeggen dat er sprake is van begunstigend beleid waar ook in deze een beroep op kan worden gedaan.

De Hoge Raad komt tot de conclusie dat er geen sprake is van begunstigend beleid. Het feit dat de belastingdienst maar (heel) beperkt controleert of anderen wel of niet aan de vrijstelling voldoen, wil niet zeggen dat er sprake is van een bewust beleid. De belastingplichtige kan hier dus geen beroep op doen. Een belangrijke uitspraak omdat door bezuinigingen de belastingdienst waarschijnlijk op een aantal gebieden steeds minder in staat zal zijn goed te kunnen controleren. Deze uitspraak licht toe dat weinig of niet controleren geen vertrouwen bij de belastingplichtigen op kan roepen.

Hoge Raad, 10 oktober 2014

hits=141= / id=3719=