Belgische ondernemer heeft geen recht op 30%-regeling in Nederland, Rechtbank Arnhem 19 april 2011

In Archief by robert

Werknemers die naar Nederland worden uitgezonden, kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van een bijzondere kostenvergoedingsregeling, de 30%-regeling. Deze regeling is een forfaitaire tegemoetkoming voor de extra kosten van het verblijf in Nederland. De regeling geldt echter niet voor ondernemers.
In 2006 treedt een arts, inwoner van België, toe tot een Nederlandse maatschap, waarna hij vervolgens in 2007 naar Nederland verhuist. In 2007 gaat hij een arbeidsovereenkomst aan met een B.V. van een van de andere maten. Vervolgens verzoekt hij voor dit dienstverband als werknemer vanuit België om toepassing van de 30%-regeling. In eerste instantie wordt de vergoeding toegekend. De inspecteur komt hier echter later op terug, omdat hem pas dan blijkt dat belanghebbende in werkelijkheid ondernemer is in plaats van werknemer. Rechtbank Arnhem is het met de inspecteur eens.

hits=0= / id=1798=