Afkoop pensioen door inwoner België mag worden belast in Nederland

In Archief by robert

De belastingplichtige X was woonachtig in België. Hij heeft pensioen opgebouwd bij zijn eigen BV (pensioen in eigen beheer). De BV is gevestigd gebleven in Nederland. Tegenover de pensioenverplichting had de BV vorderingen op derden uitstaan. De vordering was waarschijnlijk niet volwaardig omdat de derde failliet ging. Eind 2004 vindt in ieder geval een aflossing voor een belangrijk deel van de schuld plaats. Deze aflossing wordt feitelijk direct aan X en niet aan de BV uitbetaald. Korte tijd later sluiten X en de BV een overeenkomst van geldlening.
De inspecteur neemt de stelling in dat door (1) de opname van het geld en (2) het feit dat de resterende vordering waarschijnlijk niet (volledig) zal worden afgelost, het pensioen in ieder geval deels is afgekocht. Het gevolg van een gedeeltelijke afkoop is dat de gehele pensioenverplichting ineens belast wordt. Op grond van het nieuwe Belastingverdrag met België mag Nederland over een afkoop ook belasting heffen. En dit gebeurt hier dan ook: het hele pensioen wordt ineens belast.
Tegenwoordig neemt de belastingdienst steeds vaker bij pensioen in eigen beheer de stelling in dat bij opname van geld uit de pensioenvennootschap het pensioen geacht wordt (deels) te zijn afgekocht. De belastingheffing hierover is hoog, wat grote betalingsproblemen met zich meebrengt. Dit betekent dus dat heel voorzichtig moet worden omgegaan met opnames uit de pensioen-BV.
Hoge Raad, 9 november 2012
hits=1= / id=1487=