Nieuwe belastingregeling tussen Nederland en Curaçao

In Archief by robert

Op 12 december hebben Nederland en Curaçao bekend gemaakt dat zij een nieuw verdrag zijn overeengekomen dat het oude BRK zal vervangen. Naar verwachting gaat de nieuwe regeling in per 1 januari 2015. Deze regeling zal alleen gaan gelden tussen Nederland en Curaçao. Voor de andere landen van het Koninkrijk blijft vooralsnog de oude BRK gelden.

De exacte tekst van de nieuwe regeling is nog niet bekend gemaakt. Er zijn al wel een aantal hoofdlijnen aangegeven:
1. Het woonland heft in beginsel schenk- en erfbelasting. Maar het vorige woonland kan tot 5 jaar na vertrek belasting heffen over schenkingen en erfenissen volgens haar eigen nationale regels. Als volgens deze regels het te betalen bedrag in het vorige woonland hoger is, moet daar worden bijbetaald.
2. Nederland en Curaçao gaan onderling informatie uitwisselen.
3. Op dit moment geldt er nog een bronheffing op dividenden tussen vennootschappen van minimaal 8,3%. Deze bronheffing wordt tot uiterlijk 2019 verlaagd tot 5%. Daarnaast zal onder voorwaarden recht kunnen bestaan op een verdere verlaging tot 0%.
4. Er komt een specifieke regeling voor box 2-belangen (winst uit aanmerkelijk belang).
5. Voor pensioenen komt ook een nieuwe regeling. Op dit moment zijn niet-overheidspensioenen belast in alleen de woonstaat. Op grond van de nieuwe regeling zal echter de bronstaat van het pensioen tot 15% bronheffing mogen heffen. Het woonland mag vervolgens ook heffen, maar zal deze 15% in principe verrekenen. Voor gepensioneerde Nederlanders die al op Curaçao wonen, komt er een overgangsregeling. Deze regeling zou inhouden dat feitelijk de “oude” regeling blijft gelden en dat dus alleen het woonland belasting mag heffen. Deze regeling zal ons inziens van belang zijn voor degenen die gebruik maken van de Curaçaose pensionadoregeling. Het nieuwe verdrag zal betekenen dat voor nieuwe gevallen de pensionadoregeling soms minder aantrekkelijk wordt. Voor bestaande gevallen lijkt dit vanwege het overgangsrecht mee te vallen. De exacte wettekst moet uiteraard hiervoor nog worden afgewacht

hits=659= / id=3357=