De regering hijst de witte vlag

In Archief by robert

De federale ministerraad heeft het licht op groen gezet voor de afschaffing van een reeks ergerlijke taksen en het wegwerken van administratieve rompslomp. Fundamentele fiscale hervormingen zouden pas tijdens de volgende legislatuur doorgevoerd worden. Een greep uit de fiscale vereenvoudigingen:
Btw: Voortaan zullen enkel de bedrijven met een omzet vanaf 2,5 miljoen nog maandelijks hun btw-aangifte moeten indienen. Nu is dat nog vanaf een omzet van 1 miljoen euro. Voor kleine ondernemingen en verenigingen geldt de drempel van 5.580 euro omzet vooraleer ze onderworpen zijn aan de btw-verplichtingen. Deze drempel zal in de toekomst verhoogd worden naar 15.000 euro. Zo moeten kleine ondernemingen en verenigingen de kans krijgen om hun activiteiten te ontplooien zonder al te veel btw-beslommeringen.
Akten notarissen: Alle akten van notarissen moeten nu op papier worden overgemaakt aan de fiscale administratie. In de loop van 2014 zal dat digitaal kunnen, zodat de procedure sterk vereenvoudigd wordt. De bedoeling is ook dat de burger toegang krijgt tot al zijn akten.
Giften: Het proces voor de erkenning van giften aan erkende culturele instellingen als fiscaal aftrekbaar wordt versneld.
Notionele intrestaftrek (NIA): De NIA werd afgelopen zomer strijdig bevonden met het Europees recht aangezien de fabrieken en kantoren die buiten België lagen niet meetelden om het vermogen te berekenen (Argenta-zaak). Om aan het arrest tegemoet te komen, besliste de regering dat buitenlandse kantoren en fabrieken in principe in rekening kunnen worden gebracht voor de berekening van de NIA. De regering bedacht evenwel een compenserende maatregel zodat de begroting niet bezwaard zal worden. 

hits=97= / id=3346=