Nederlandse AOW-uitkering belast in België, Hof van Beroep Antwerpen 29 maart 2011

In Archief by robert

Zoals bekend loopt er al enige jaren een discussie in België: mag de Nederlandse AOW-uitkering die een inwoner van België ontvangt volgens de nationale Belgische wet belast worden in België? Indien het antwoord op deze vraag ontkennend is, zou dit in bepaalde situaties zelfs nog tot heffing over een dergelijke uitkering in Nederland kunnen leiden.
Meerdere rechters in België hebben zich inmiddels al over deze vraag gebogen en op 29 maart 2011 is het Hof van Beroep Antwerpen met haar oordeel gekomen. De AOW-uitkering moet worden geïnterpreteerd worden volgens de Belgische wetgeving, de Nederlandse interpretatie van de AOW-uitkering is niet van belang. Het Hof constateert dat de AOW in bepaalde omstandigheden een sociale zekerheidsuitkering betreft, die evenwel grondig verschilt van het Belgische stelsel. Het Hof van beroep oordeelt dat de AOW-uitkering verband hield met beroepswerkzaamheden in Nederland en dus belast moet worden volgens de Belgische belastingwet. Het belastingverdrag tussen Nederland en België verleent België deze heffingsbevoegdheid ook. De Belgische belastingdienst heeft, ondanks andersluidende gerechtelijke uitspraken, tot op heden altijd het standpunt ingenomen dat een AOW-uitkering belast mag worden in België. Deze handelwijze wordt met het arrest van het Hof van Beroep bevestigd.

hits=1= / id=1795=