Alweer een nieuw stelsel Nederlandse inkomstenbelasting op komst?

In Archief by robert

Ministerie van Financiën, circulaire van 9 februari 2012
De Nederlandse Wet op de Inkomstenbelasting is in 2001 grondig herzien. Toch wordt alweer onderzoek gedaan naar een nieuw stelsel. Belangrijk uitgangspunt daarbij zal zijn een aanzienlijke verlaging van de belastingtarieven. Waarschijnlijk zal ook worden gekeken naar de invoering van een vast tarief (de vlaktax). Aangezien de totale belastingopbrengst ongeveer hetzelfde zal moeten blijven, betekenen lagere tarieven vrijwel zeker ook de afschaffing van diverse aftrekposten.
De commissie wordt uitdrukkelijk verzocht met concrete (wets-) voorstellen te komen. Verwacht wordt dat de commissie haar werkzaamheden in 2013 zal afronden.
hits=17= / id=1862=