Verhoging van de Waalse schenkingsrechten inzake roerende goederen

In Archief by robert

Ook in Wallonië kunnen roerende goederen geschonken worden aan een laag vlak tarief: 3% in rechte lijn en tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden, 5% tussen broers en zusters en ooms/tantes en neven/nichten, en 7% tussen alle anderen. Deze tarieven worden, met het oog op de verhoging van inkomsten, verhoogd met tien ten honderd en bedragen derhalve respectievelijk 3,3%, 5,5% en 7,7% (Waals decreet van 15 december 2011, in werking getreden op 29 december 2011). Deze nieuwe regel is van toepassing op alle aspirant-schenkers die hun fiscale woonplaats in Wallonië hebben.
hits=1= / id=1865=