Feitelijk samenwonenden en de successierechten

In Archief by robert

Het Hof van beroep te Antwerpen bevestigt de regel dat wanneer een persoon ingeschreven was op hetzelfde adres als dat van de erflater, de Administratie het tegenbewijs kan leveren dat die persoon niet daadwerkelijk met de erflater heeft samengewoond en er geen gemeenschappelijke huishouding mee gevoerd heeft. In casu was dit bewijs geleverd, omdat de betrokken persoon steeds in een psychiatrische instelling was gehuisvest geweest (Antwerpen 13 december 2011).hits=16= / id=1473=