Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie 8 september 2011: Exitheffing toegestaan?

In Archief by robert

Al vele jaren speelt de discussie of Nederland (en andere Europese landen) belasting mogen heffen over stille reserves (en goodwill) van een vennootschap, op het moment dat de zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar een ander land, waarbij die reserves niet direct worden gerealiseerd. Hof Amsterdam heeft hierover prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. De Advocaat-Generaal bij het Hof is van mening dat de eindafrekeningsheffing moet worden uitgesteld tot aan het tijdstip waarop, indien geen zetelverplaatsing zou plaatsvinden, over de stille reserves belasting zou moeten worden betaald (bijvoorbeeld bij verkoop van de betreffende activa).
hits=0= / id=1765=